INFO CORONAVIRUS

Het is aan ons om de verspreiding van COVID-19 te vertragen en te voorkomen.

Iedereen wordt geacht bij ziekte, al is het een eenvoudige verkoudheid, contact te vermijden met onze oudere bewoners.

Wij "Residentie Helios" zien er vooral op toe onze bewoners te beschermen. Wij durven erop rekenen dat iedereen die betrokken is zijn/haar verantwoordelijkheid zal nemen en het nodige zal doen om de goede gezondheid van onze bewoners en medewerkers te behouden.

Samen kunnen we het veilig houden en besmetting voorkomen!

Familieleden, contactpersonen van de bewoners worden regelmatig gecontacteerd via email met de laatste richtlijnen en maatregelen.